کمترین: 
1186
بیشترین: 
1200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1200
زمان: 
4/18 21:20
قیمت یوان چین امروز 18 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 تیر 1397 , 1200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":1197},{"date":"1397/04/18 11:00","price":1196},{"date":"1397/04/18 11:10","price":1195},{"date":"1397/04/18 11:30","price":1196},{"date":"1397/04/18 12:10","price":1195},{"date":"1397/04/18 12:20","price":1197},{"date":"1397/04/18 12:40","price":1196},{"date":"1397/04/18 13:20","price":1195},{"date":"1397/04/18 13:30","price":1196},{"date":"1397/04/18 13:40","price":1195},{"date":"1397/04/18 13:50","price":1193},{"date":"1397/04/18 14:20","price":1192},{"date":"1397/04/18 14:30","price":1190},{"date":"1397/04/18 15:30","price":1191},{"date":"1397/04/18 15:50","price":1190},{"date":"1397/04/18 16:20","price":1187},{"date":"1397/04/18 16:30","price":1186},{"date":"1397/04/18 16:40","price":1192},{"date":"1397/04/18 17:20","price":1193},{"date":"1397/04/18 17:30","price":1191},{"date":"1397/04/18 17:40","price":1192},{"date":"1397/04/18 17:50","price":1191},{"date":"1397/04/18 18:30","price":1190},{"date":"1397/04/18 18:40","price":1191},{"date":"1397/04/18 18:50","price":1193},{"date":"1397/04/18 19:10","price":1194},{"date":"1397/04/18 19:30","price":1188},{"date":"1397/04/18 19:40","price":1190},{"date":"1397/04/18 19:50","price":1191},{"date":"1397/04/18 20:10","price":1192},{"date":"1397/04/18 20:20","price":1195},{"date":"1397/04/18 20:30","price":1200},{"date":"1397/04/18 21:00","price":1199},{"date":"1397/04/18 21:20","price":1200}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398