کمترین: 
1255.53
بیشترین: 
1265.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1265.38
زمان: 
4/18 19:00
قیمت اونس طلا امروز 18 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 18 تیر 1397 , 1265.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 04:00","price":1255.53},{"date":"1397/04/18 04:30","price":1256.46},{"date":"1397/04/18 07:00","price":1257.65},{"date":"1397/04/18 07:30","price":1258.56},{"date":"1397/04/18 10:00","price":1259.33},{"date":"1397/04/18 10:30","price":1259.94},{"date":"1397/04/18 13:00","price":1260.48},{"date":"1397/04/18 13:30","price":1261.79},{"date":"1397/04/18 16:00","price":1264.98},{"date":"1397/04/18 19:00","price":1265.38}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398