کمترین: 
477.44
بیشترین: 
487.99
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.44
زمان: 
4/18 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 تیر 1397 , 477.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 01:00","price":487.99},{"date":"1397/04/18 04:00","price":484.96},{"date":"1397/04/18 07:00","price":482.58},{"date":"1397/04/18 10:00","price":480.19},{"date":"1397/04/18 13:00","price":482},{"date":"1397/04/18 16:00","price":479},{"date":"1397/04/18 16:30","price":480},{"date":"1397/04/18 17:30","price":479.84},{"date":"1397/04/18 19:00","price":478},{"date":"1397/04/18 22:00","price":477.44}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398