کمترین: 
6687.4
بیشترین: 
6761.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6704.2
زمان: 
4/18 22:00
قیمت بیت کوین امروز 18 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 تیر 1397 , 6704.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 01:00","price":6759.1},{"date":"1397/04/18 01:30","price":6761.3},{"date":"1397/04/18 04:00","price":6750.1},{"date":"1397/04/18 07:00","price":6702.1},{"date":"1397/04/18 10:00","price":6693.5},{"date":"1397/04/18 13:00","price":6718},{"date":"1397/04/18 16:00","price":6687.4},{"date":"1397/04/18 16:30","price":6693.9},{"date":"1397/04/18 17:00","price":6705.1},{"date":"1397/04/18 19:00","price":6719.3},{"date":"1397/04/18 19:30","price":6721.9},{"date":"1397/04/18 22:00","price":6704.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398