کمترین: 
1383000
بیشترین: 
1385000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1385000
زمان: 
4/17 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 تیر 1397 , 1385000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 16:48","price":1383000},{"date":"1397/04/17 17:18","price":1385000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398