کمترین: 
1380000
بیشترین: 
1382000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1382000
زمان: 
4/17 17:18
قیمت نیم سکه امروز 17 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 تیر 1397 , 1382000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 16:48","price":1380000},{"date":"1397/04/17 17:18","price":1382000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398