کمترین: 
7920
بیشترین: 
7920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7920
زمان: 
4/17 13:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 17 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 17 تیر 1397 , 7920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 13:00","price":7920}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398