کمترین: 
717000
بیشترین: 
722000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722000
زمان: 
4/17 17:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 17 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 تیر 1397 , 722000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 12:48","price":719500},{"date":"1397/04/17 13:00","price":722000},{"date":"1397/04/17 16:48","price":717000},{"date":"1397/04/17 17:18","price":722000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398