کمترین: 
715000
بیشترین: 
720000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
720000
زمان: 
4/17 17:18
قیمت ربع سکه امروز 17 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 17 تیر 1397 , 720000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 12:48","price":717500},{"date":"1397/04/17 13:00","price":720000},{"date":"1397/04/17 16:48","price":715000},{"date":"1397/04/17 17:18","price":720000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398