کمترین: 
125
بیشترین: 
128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126
زمان: 
4/17 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 17 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 تیر 1397 , 126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":125},{"date":"1397/04/17 12:00","price":126},{"date":"1397/04/17 12:50","price":127},{"date":"1397/04/17 13:00","price":126},{"date":"1397/04/17 13:20","price":127},{"date":"1397/04/17 14:00","price":126},{"date":"1397/04/17 14:20","price":127},{"date":"1397/04/17 16:20","price":128},{"date":"1397/04/17 16:30","price":127},{"date":"1397/04/17 16:40","price":128},{"date":"1397/04/17 17:20","price":127},{"date":"1397/04/17 21:00","price":126}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398