کمترین: 
1008
بیشترین: 
1030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1018
زمان: 
4/17 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 تیر 1397 , 1018 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":1008},{"date":"1397/04/17 12:00","price":1012},{"date":"1397/04/17 12:20","price":1013},{"date":"1397/04/17 12:40","price":1016},{"date":"1397/04/17 12:50","price":1019},{"date":"1397/04/17 13:00","price":1016},{"date":"1397/04/17 13:10","price":1014},{"date":"1397/04/17 13:20","price":1019},{"date":"1397/04/17 13:40","price":1020},{"date":"1397/04/17 13:50","price":1019},{"date":"1397/04/17 14:00","price":1016},{"date":"1397/04/17 14:20","price":1020},{"date":"1397/04/17 14:40","price":1022},{"date":"1397/04/17 14:50","price":1026},{"date":"1397/04/17 15:00","price":1022},{"date":"1397/04/17 15:10","price":1021},{"date":"1397/04/17 15:20","price":1022},{"date":"1397/04/17 15:30","price":1023},{"date":"1397/04/17 15:40","price":1022},{"date":"1397/04/17 16:10","price":1020},{"date":"1397/04/17 16:20","price":1024},{"date":"1397/04/17 16:30","price":1023},{"date":"1397/04/17 16:40","price":1028},{"date":"1397/04/17 16:50","price":1030},{"date":"1397/04/17 17:10","price":1029},{"date":"1397/04/17 17:20","price":1023},{"date":"1397/04/17 18:00","price":1022},{"date":"1397/04/17 18:10","price":1020},{"date":"1397/04/17 18:30","price":1021},{"date":"1397/04/17 18:40","price":1019},{"date":"1397/04/17 18:50","price":1021},{"date":"1397/04/17 19:00","price":1023},{"date":"1397/04/17 19:40","price":1018},{"date":"1397/04/17 20:00","price":1021},{"date":"1397/04/17 20:20","price":1022},{"date":"1397/04/17 21:00","price":1016},{"date":"1397/04/17 21:20","price":1018}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398