کمترین: 
64
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
4/17 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 تیر 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":64},{"date":"1397/04/17 12:50","price":65},{"date":"1397/04/17 13:00","price":64},{"date":"1397/04/17 13:20","price":65},{"date":"1397/04/17 14:00","price":64},{"date":"1397/04/17 14:20","price":65},{"date":"1397/04/17 21:00","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398