کمترین: 
6.5
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/17 21:20
قیمت دینار عراق امروز 17 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":6.5},{"date":"1397/04/17 12:50","price":6.6},{"date":"1397/04/17 13:00","price":6.5},{"date":"1397/04/17 13:20","price":6.6},{"date":"1397/04/17 14:00","price":6.5},{"date":"1397/04/17 14:20","price":6.6},{"date":"1397/04/17 21:00","price":6.5},{"date":"1397/04/17 21:20","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398