کمترین: 
905
بیشترین: 
926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
916
زمان: 
4/17 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 17 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 تیر 1397 , 916 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":905},{"date":"1397/04/17 12:00","price":910},{"date":"1397/04/17 12:20","price":911},{"date":"1397/04/17 12:40","price":913},{"date":"1397/04/17 12:50","price":916},{"date":"1397/04/17 13:00","price":913},{"date":"1397/04/17 13:10","price":912},{"date":"1397/04/17 13:20","price":916},{"date":"1397/04/17 13:40","price":917},{"date":"1397/04/17 14:00","price":914},{"date":"1397/04/17 14:20","price":919},{"date":"1397/04/17 14:30","price":918},{"date":"1397/04/17 14:40","price":920},{"date":"1397/04/17 14:50","price":923},{"date":"1397/04/17 15:00","price":919},{"date":"1397/04/17 15:10","price":918},{"date":"1397/04/17 15:20","price":919},{"date":"1397/04/17 15:30","price":921},{"date":"1397/04/17 15:40","price":919},{"date":"1397/04/17 15:50","price":918},{"date":"1397/04/17 16:10","price":917},{"date":"1397/04/17 16:20","price":924},{"date":"1397/04/17 16:30","price":920},{"date":"1397/04/17 16:40","price":925},{"date":"1397/04/17 16:50","price":926},{"date":"1397/04/17 17:10","price":925},{"date":"1397/04/17 17:20","price":920},{"date":"1397/04/17 18:00","price":917},{"date":"1397/04/17 18:20","price":919},{"date":"1397/04/17 18:30","price":918},{"date":"1397/04/17 18:40","price":917},{"date":"1397/04/17 18:50","price":920},{"date":"1397/04/17 19:40","price":916},{"date":"1397/04/17 20:00","price":918},{"date":"1397/04/17 20:20","price":919},{"date":"1397/04/17 21:00","price":914},{"date":"1397/04/17 21:20","price":916}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398