کمترین: 
108
بیشترین: 
110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109
زمان: 
4/17 21:00
قیمت افغانی امروز 17 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 تیر 1397 , 109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":108},{"date":"1397/04/17 12:20","price":109},{"date":"1397/04/17 14:40","price":110},{"date":"1397/04/17 15:00","price":109},{"date":"1397/04/17 15:30","price":110},{"date":"1397/04/17 15:40","price":109},{"date":"1397/04/17 16:20","price":110},{"date":"1397/04/17 18:00","price":109},{"date":"1397/04/17 18:50","price":110},{"date":"1397/04/17 19:40","price":109},{"date":"1397/04/17 20:50","price":110},{"date":"1397/04/17 21:00","price":109}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398