کمترین: 
5882
بیشترین: 
6009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5940
زمان: 
4/17 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 17 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 17 تیر 1397 , 5940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":5882},{"date":"1397/04/17 12:00","price":5903},{"date":"1397/04/17 12:20","price":5913},{"date":"1397/04/17 12:40","price":5929},{"date":"1397/04/17 12:50","price":5944},{"date":"1397/04/17 13:00","price":5926},{"date":"1397/04/17 13:10","price":5916},{"date":"1397/04/17 13:20","price":5944},{"date":"1397/04/17 13:40","price":5950},{"date":"1397/04/17 13:50","price":5947},{"date":"1397/04/17 14:00","price":5929},{"date":"1397/04/17 14:20","price":5950},{"date":"1397/04/17 14:30","price":5955},{"date":"1397/04/17 14:40","price":5965},{"date":"1397/04/17 14:50","price":5987},{"date":"1397/04/17 15:00","price":5961},{"date":"1397/04/17 15:10","price":5957},{"date":"1397/04/17 15:20","price":5961},{"date":"1397/04/17 15:30","price":5971},{"date":"1397/04/17 15:40","price":5961},{"date":"1397/04/17 16:10","price":5950},{"date":"1397/04/17 16:20","price":5976},{"date":"1397/04/17 16:30","price":5971},{"date":"1397/04/17 16:40","price":5999},{"date":"1397/04/17 16:50","price":6009},{"date":"1397/04/17 17:10","price":6004},{"date":"1397/04/17 17:20","price":5967},{"date":"1397/04/17 18:00","price":5964},{"date":"1397/04/17 18:10","price":5951},{"date":"1397/04/17 18:20","price":5953},{"date":"1397/04/17 18:30","price":5957},{"date":"1397/04/17 18:40","price":5947},{"date":"1397/04/17 18:50","price":5957},{"date":"1397/04/17 19:00","price":5967},{"date":"1397/04/17 19:40","price":5943},{"date":"1397/04/17 20:00","price":5957},{"date":"1397/04/17 20:20","price":5961},{"date":"1397/04/17 20:30","price":5964},{"date":"1397/04/17 20:50","price":5961},{"date":"1397/04/17 21:00","price":5927},{"date":"1397/04/17 21:20","price":5940}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398