کمترین: 
6049
بیشترین: 
6180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6109
زمان: 
4/17 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 17 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 تیر 1397 , 6109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 11:40","price":6049},{"date":"1397/04/17 12:00","price":6070},{"date":"1397/04/17 12:20","price":6081},{"date":"1397/04/17 12:40","price":6098},{"date":"1397/04/17 12:50","price":6112},{"date":"1397/04/17 13:00","price":6095},{"date":"1397/04/17 13:10","price":6084},{"date":"1397/04/17 13:20","price":6113},{"date":"1397/04/17 13:40","price":6119},{"date":"1397/04/17 13:50","price":6115},{"date":"1397/04/17 14:00","price":6098},{"date":"1397/04/17 14:20","price":6119},{"date":"1397/04/17 14:30","price":6124},{"date":"1397/04/17 14:40","price":6134},{"date":"1397/04/17 14:50","price":6157},{"date":"1397/04/17 15:00","price":6130},{"date":"1397/04/17 15:10","price":6126},{"date":"1397/04/17 15:20","price":6130},{"date":"1397/04/17 15:30","price":6141},{"date":"1397/04/17 15:40","price":6130},{"date":"1397/04/17 16:10","price":6119},{"date":"1397/04/17 16:20","price":6145},{"date":"1397/04/17 16:30","price":6141},{"date":"1397/04/17 16:40","price":6169},{"date":"1397/04/17 16:50","price":6180},{"date":"1397/04/17 17:10","price":6175},{"date":"1397/04/17 17:20","price":6137},{"date":"1397/04/17 18:00","price":6133},{"date":"1397/04/17 18:10","price":6120},{"date":"1397/04/17 18:20","price":6122},{"date":"1397/04/17 18:30","price":6126},{"date":"1397/04/17 18:40","price":6115},{"date":"1397/04/17 18:50","price":6126},{"date":"1397/04/17 19:00","price":6137},{"date":"1397/04/17 19:40","price":6112},{"date":"1397/04/17 20:00","price":6126},{"date":"1397/04/17 20:20","price":6131},{"date":"1397/04/17 20:30","price":6133},{"date":"1397/04/17 20:50","price":6131},{"date":"1397/04/17 21:00","price":6096},{"date":"1397/04/17 21:20","price":6109}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398