کمترین: 
110851
بیشترین: 
111307
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110851.0
زمان: 
4/17 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 17 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 تیر 1397 , 110851.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 09:50","price":111307.0},{"date":"1397/04/17 12:50","price":111038.0},{"date":"1397/04/17 13:00","price":110851.0}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398