کمترین: 
464.71
بیشترین: 
487.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
486.98
زمان: 
4/17 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 17 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 17 تیر 1397 , 486.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/17 01:00","price":465.18},{"date":"1397/04/17 01:30","price":465.69},{"date":"1397/04/17 04:00","price":464.71},{"date":"1397/04/17 04:30","price":483.65},{"date":"1397/04/17 07:00","price":483},{"date":"1397/04/17 07:30","price":481.34},{"date":"1397/04/17 10:00","price":481.5},{"date":"1397/04/17 13:00","price":480.39},{"date":"1397/04/17 16:00","price":481.59},{"date":"1397/04/17 16:30","price":480.17},{"date":"1397/04/17 17:30","price":480.49},{"date":"1397/04/17 19:00","price":484.52},{"date":"1397/04/17 20:00","price":487.6},{"date":"1397/04/17 20:30","price":486.8},{"date":"1397/04/17 22:00","price":486.98}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398