کمترین: 
15.7
بیشترین: 
15.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15.7
زمان: 
4/16 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 16 تیر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 16 تیر 1397 , 15.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 17:32","price":15.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399