کمترین: 
717000
بیشترین: 
727000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
717000
زمان: 
4/16 13:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 16 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 717000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 12:30","price":727000},{"date":"1397/04/16 13:30","price":717000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398