کمترین: 
715000
بیشترین: 
725000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
715000
زمان: 
4/16 13:30
قیمت ربع سکه امروز 16 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 715000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 12:30","price":725000},{"date":"1397/04/16 13:30","price":715000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398