کمترین: 
7935
بیشترین: 
7935
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7935
زمان: 
4/16 12:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 7935 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 12:20","price":7935}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398