کمترین: 
14
بیشترین: 
15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/16 12:20
قیمت لیر سوریه امروز 16 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 12:10","price":14},{"date":"1397/04/16 12:20","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398