کمترین: 
1383000
بیشترین: 
1403000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1388000
زمان: 
4/16 16:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 16 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 1388000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 11:48","price":1383000},{"date":"1397/04/16 12:18","price":1403000},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1398000},{"date":"1397/04/16 13:06","price":1393000},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1383000},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1385500},{"date":"1397/04/16 16:18","price":1388000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398