کمترین: 
2654000
بیشترین: 
2694000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2684000
زمان: 
4/16 16:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 16 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 16 تیر 1397 , 2684000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 11:48","price":2654000},{"date":"1397/04/16 12:18","price":2684000},{"date":"1397/04/16 12:30","price":2694000},{"date":"1397/04/16 13:06","price":2684000},{"date":"1397/04/16 15:00","price":2674000},{"date":"1397/04/16 16:00","price":2684000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398