کمترین: 
1380000
بیشترین: 
1400000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1385000
زمان: 
4/16 16:18
قیمت نیم سکه امروز 16 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 1385000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 11:48","price":1380000},{"date":"1397/04/16 12:18","price":1400000},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1395000},{"date":"1397/04/16 13:06","price":1390000},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1380000},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1382500},{"date":"1397/04/16 16:18","price":1385000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398