کمترین: 
2650000
بیشترین: 
2690000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2680000
زمان: 
4/16 16:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 تیر 1397 , 2680000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 11:48","price":2650000},{"date":"1397/04/16 12:18","price":2680000},{"date":"1397/04/16 12:30","price":2690000},{"date":"1397/04/16 13:06","price":2680000},{"date":"1397/04/16 15:00","price":2670000},{"date":"1397/04/16 16:00","price":2680000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398