کمترین: 
62
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
4/16 19:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 16 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 16 تیر 1397 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:30","price":65},{"date":"1397/04/16 11:10","price":63},{"date":"1397/04/16 12:10","price":62},{"date":"1397/04/16 12:20","price":64},{"date":"1397/04/16 15:30","price":65},{"date":"1397/04/16 15:50","price":64},{"date":"1397/04/16 16:00","price":65},{"date":"1397/04/16 17:00","price":64},{"date":"1397/04/16 17:50","price":65},{"date":"1397/04/16 18:50","price":64},{"date":"1397/04/16 19:10","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398