کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/16 12:20
قیمت درام ارمنستان امروز 16 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 16 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":16},{"date":"1397/04/16 12:10","price":15},{"date":"1397/04/16 12:20","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399