کمترین: 
4518
بیشترین: 
4707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4689
زمان: 
4/16 21:10
قیمت منات آذربایجان امروز 16 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 تیر 1397 , 4689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":4701},{"date":"1397/04/16 11:10","price":4567},{"date":"1397/04/16 11:50","price":4542},{"date":"1397/04/16 12:10","price":4518},{"date":"1397/04/16 12:20","price":4645},{"date":"1397/04/16 12:30","price":4633},{"date":"1397/04/16 12:50","price":4649},{"date":"1397/04/16 13:10","price":4657},{"date":"1397/04/16 13:20","price":4634},{"date":"1397/04/16 13:30","price":4615},{"date":"1397/04/16 13:40","price":4607},{"date":"1397/04/16 14:00","price":4611},{"date":"1397/04/16 14:10","price":4615},{"date":"1397/04/16 14:20","price":4647},{"date":"1397/04/16 15:00","price":4656},{"date":"1397/04/16 15:10","price":4669},{"date":"1397/04/16 15:20","price":4660},{"date":"1397/04/16 15:30","price":4674},{"date":"1397/04/16 15:40","price":4678},{"date":"1397/04/16 15:50","price":4689},{"date":"1397/04/16 16:00","price":4705},{"date":"1397/04/16 16:10","price":4697},{"date":"1397/04/16 16:20","price":4707},{"date":"1397/04/16 16:40","price":4664},{"date":"1397/04/16 16:50","price":4652},{"date":"1397/04/16 17:00","price":4654},{"date":"1397/04/16 17:20","price":4671},{"date":"1397/04/16 17:40","price":4662},{"date":"1397/04/16 17:50","price":4694},{"date":"1397/04/16 18:00","price":4685},{"date":"1397/04/16 18:20","price":4702},{"date":"1397/04/16 18:30","price":4685},{"date":"1397/04/16 18:50","price":4674},{"date":"1397/04/16 19:00","price":4666},{"date":"1397/04/16 19:10","price":4683},{"date":"1397/04/16 19:40","price":4691},{"date":"1397/04/16 20:10","price":4677},{"date":"1397/04/16 20:20","price":4698},{"date":"1397/04/16 20:40","price":4684},{"date":"1397/04/16 20:50","price":4685},{"date":"1397/04/16 21:10","price":4689}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398