کمترین: 
122
بیشترین: 
127
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
127
زمان: 
4/16 19:10
قیمت روبل روسیه امروز 16 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 127 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":127},{"date":"1397/04/16 11:10","price":124},{"date":"1397/04/16 11:50","price":123},{"date":"1397/04/16 12:10","price":122},{"date":"1397/04/16 12:20","price":126},{"date":"1397/04/16 12:40","price":125},{"date":"1397/04/16 12:50","price":126},{"date":"1397/04/16 13:20","price":125},{"date":"1397/04/16 14:20","price":126},{"date":"1397/04/16 15:30","price":127},{"date":"1397/04/16 16:40","price":126},{"date":"1397/04/16 17:50","price":127},{"date":"1397/04/16 18:50","price":126},{"date":"1397/04/16 19:10","price":127}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398