کمترین: 
984
بیشترین: 
1025
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1021
زمان: 
4/16 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 16 تیر 1397 , 1021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":1024},{"date":"1397/04/16 11:10","price":994},{"date":"1397/04/16 11:50","price":995},{"date":"1397/04/16 12:00","price":989},{"date":"1397/04/16 12:10","price":984},{"date":"1397/04/16 12:20","price":1006},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1013},{"date":"1397/04/16 12:40","price":1009},{"date":"1397/04/16 12:50","price":1012},{"date":"1397/04/16 13:10","price":1013},{"date":"1397/04/16 13:20","price":1009},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1006},{"date":"1397/04/16 13:40","price":1003},{"date":"1397/04/16 14:00","price":1004},{"date":"1397/04/16 14:10","price":1005},{"date":"1397/04/16 14:20","price":1009},{"date":"1397/04/16 14:40","price":1012},{"date":"1397/04/16 15:00","price":1014},{"date":"1397/04/16 15:20","price":1015},{"date":"1397/04/16 15:30","price":1021},{"date":"1397/04/16 15:40","price":1019},{"date":"1397/04/16 15:50","price":1018},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1025},{"date":"1397/04/16 16:10","price":1023},{"date":"1397/04/16 16:20","price":1022},{"date":"1397/04/16 16:40","price":1016},{"date":"1397/04/16 16:50","price":1014},{"date":"1397/04/16 17:00","price":1013},{"date":"1397/04/16 17:20","price":1017},{"date":"1397/04/16 17:40","price":1016},{"date":"1397/04/16 17:50","price":1022},{"date":"1397/04/16 18:00","price":1020},{"date":"1397/04/16 18:20","price":1024},{"date":"1397/04/16 18:30","price":1020},{"date":"1397/04/16 18:40","price":1021},{"date":"1397/04/16 18:50","price":1018},{"date":"1397/04/16 19:00","price":1016},{"date":"1397/04/16 19:10","price":1020},{"date":"1397/04/16 19:40","price":1022},{"date":"1397/04/16 20:10","price":1019},{"date":"1397/04/16 20:20","price":1023},{"date":"1397/04/16 20:40","price":1020},{"date":"1397/04/16 21:20","price":1021}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398