کمترین: 
5693
بیشترین: 
5929
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5909
زمان: 
4/16 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 تیر 1397 , 5909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":5924},{"date":"1397/04/16 11:10","price":5755},{"date":"1397/04/16 11:50","price":5758},{"date":"1397/04/16 12:00","price":5723},{"date":"1397/04/16 12:10","price":5693},{"date":"1397/04/16 12:20","price":5819},{"date":"1397/04/16 12:30","price":5864},{"date":"1397/04/16 12:40","price":5838},{"date":"1397/04/16 12:50","price":5859},{"date":"1397/04/16 13:10","price":5869},{"date":"1397/04/16 13:20","price":5839},{"date":"1397/04/16 13:30","price":5819},{"date":"1397/04/16 13:40","price":5805},{"date":"1397/04/16 14:00","price":5811},{"date":"1397/04/16 14:10","price":5815},{"date":"1397/04/16 14:20","price":5856},{"date":"1397/04/16 15:00","price":5867},{"date":"1397/04/16 15:20","price":5873},{"date":"1397/04/16 15:30","price":5907},{"date":"1397/04/16 15:40","price":5895},{"date":"1397/04/16 15:50","price":5909},{"date":"1397/04/16 16:00","price":5929},{"date":"1397/04/16 16:10","price":5919},{"date":"1397/04/16 16:20","price":5915},{"date":"1397/04/16 16:40","price":5878},{"date":"1397/04/16 16:50","price":5870},{"date":"1397/04/16 17:10","price":5864},{"date":"1397/04/16 17:20","price":5887},{"date":"1397/04/16 17:40","price":5878},{"date":"1397/04/16 17:50","price":5912},{"date":"1397/04/16 18:00","price":5904},{"date":"1397/04/16 18:20","price":5925},{"date":"1397/04/16 18:30","price":5904},{"date":"1397/04/16 18:40","price":5910},{"date":"1397/04/16 18:50","price":5890},{"date":"1397/04/16 19:00","price":5880},{"date":"1397/04/16 19:10","price":5901},{"date":"1397/04/16 19:40","price":5911},{"date":"1397/04/16 20:10","price":5894},{"date":"1397/04/16 20:20","price":5920},{"date":"1397/04/16 20:40","price":5904},{"date":"1397/04/16 21:20","price":5909}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398