کمترین: 
112
بیشترین: 
117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
116
زمان: 
4/16 17:20
قیمت روپیه هند امروز 16 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 16 تیر 1397 , 116 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":116},{"date":"1397/04/16 11:10","price":113},{"date":"1397/04/16 12:00","price":112},{"date":"1397/04/16 12:20","price":114},{"date":"1397/04/16 12:30","price":115},{"date":"1397/04/16 13:30","price":114},{"date":"1397/04/16 14:20","price":115},{"date":"1397/04/16 15:30","price":116},{"date":"1397/04/16 16:00","price":117},{"date":"1397/04/16 16:10","price":116},{"date":"1397/04/16 16:40","price":115},{"date":"1397/04/16 17:20","price":116}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399