کمترین: 
6.3
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/16 19:10
قیمت دینار عراق امروز 16 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":6.6},{"date":"1397/04/16 11:10","price":6.4},{"date":"1397/04/16 12:10","price":6.3},{"date":"1397/04/16 12:20","price":6.5},{"date":"1397/04/16 15:30","price":6.6},{"date":"1397/04/16 16:40","price":6.5},{"date":"1397/04/16 17:20","price":6.6},{"date":"1397/04/16 17:40","price":6.5},{"date":"1397/04/16 17:50","price":6.6},{"date":"1397/04/16 19:00","price":6.5},{"date":"1397/04/16 19:10","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398