کمترین: 
885
بیشترین: 
923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
918
زمان: 
4/16 20:40
قیمت کرون سوئد امروز 16 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 تیر 1397 , 918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":921},{"date":"1397/04/16 11:10","price":895},{"date":"1397/04/16 11:50","price":890},{"date":"1397/04/16 12:10","price":885},{"date":"1397/04/16 12:20","price":910},{"date":"1397/04/16 12:30","price":912},{"date":"1397/04/16 12:40","price":907},{"date":"1397/04/16 12:50","price":911},{"date":"1397/04/16 13:10","price":912},{"date":"1397/04/16 13:20","price":908},{"date":"1397/04/16 13:30","price":904},{"date":"1397/04/16 13:40","price":902},{"date":"1397/04/16 14:00","price":903},{"date":"1397/04/16 14:10","price":904},{"date":"1397/04/16 14:20","price":910},{"date":"1397/04/16 15:00","price":912},{"date":"1397/04/16 15:10","price":914},{"date":"1397/04/16 15:20","price":913},{"date":"1397/04/16 15:30","price":918},{"date":"1397/04/16 15:40","price":916},{"date":"1397/04/16 15:50","price":918},{"date":"1397/04/16 16:00","price":923},{"date":"1397/04/16 16:10","price":920},{"date":"1397/04/16 16:20","price":922},{"date":"1397/04/16 16:40","price":914},{"date":"1397/04/16 16:50","price":911},{"date":"1397/04/16 17:00","price":912},{"date":"1397/04/16 17:20","price":915},{"date":"1397/04/16 17:40","price":913},{"date":"1397/04/16 17:50","price":919},{"date":"1397/04/16 18:00","price":918},{"date":"1397/04/16 18:20","price":921},{"date":"1397/04/16 18:30","price":918},{"date":"1397/04/16 18:50","price":916},{"date":"1397/04/16 19:00","price":914},{"date":"1397/04/16 19:10","price":917},{"date":"1397/04/16 19:40","price":919},{"date":"1397/04/16 20:10","price":916},{"date":"1397/04/16 20:20","price":920},{"date":"1397/04/16 20:40","price":918}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398