کمترین: 
7814
بیشترین: 
8139
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8111
زمان: 
4/16 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 تیر 1397 , 8111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":8132},{"date":"1397/04/16 11:10","price":7899},{"date":"1397/04/16 11:50","price":7904},{"date":"1397/04/16 12:00","price":7842},{"date":"1397/04/16 12:10","price":7814},{"date":"1397/04/16 12:20","price":7987},{"date":"1397/04/16 12:30","price":8050},{"date":"1397/04/16 12:40","price":8014},{"date":"1397/04/16 12:50","price":8042},{"date":"1397/04/16 13:10","price":8048},{"date":"1397/04/16 13:20","price":8016},{"date":"1397/04/16 13:30","price":7987},{"date":"1397/04/16 13:40","price":7968},{"date":"1397/04/16 14:00","price":7976},{"date":"1397/04/16 14:10","price":7982},{"date":"1397/04/16 14:20","price":8016},{"date":"1397/04/16 14:40","price":8039},{"date":"1397/04/16 15:00","price":8053},{"date":"1397/04/16 15:20","price":8061},{"date":"1397/04/16 15:30","price":8109},{"date":"1397/04/16 15:40","price":8092},{"date":"1397/04/16 15:50","price":8085},{"date":"1397/04/16 16:00","price":8139},{"date":"1397/04/16 16:10","price":8125},{"date":"1397/04/16 16:20","price":8120},{"date":"1397/04/16 16:40","price":8068},{"date":"1397/04/16 16:50","price":8057},{"date":"1397/04/16 17:00","price":8058},{"date":"1397/04/16 17:10","price":8050},{"date":"1397/04/16 17:20","price":8080},{"date":"1397/04/16 17:40","price":8069},{"date":"1397/04/16 17:50","price":8116},{"date":"1397/04/16 18:00","price":8105},{"date":"1397/04/16 18:20","price":8133},{"date":"1397/04/16 18:30","price":8105},{"date":"1397/04/16 18:40","price":8113},{"date":"1397/04/16 18:50","price":8085},{"date":"1397/04/16 19:00","price":8071},{"date":"1397/04/16 19:10","price":8100},{"date":"1397/04/16 19:40","price":8114},{"date":"1397/04/16 20:10","price":8090},{"date":"1397/04/16 20:20","price":8127},{"date":"1397/04/16 20:40","price":8105},{"date":"1397/04/16 21:20","price":8111}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398