کمترین: 
5283
بیشترین: 
5503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5484
زمان: 
4/16 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 16 تیر 1397 , 5484 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":5498},{"date":"1397/04/16 11:10","price":5341},{"date":"1397/04/16 11:50","price":5344},{"date":"1397/04/16 12:00","price":5311},{"date":"1397/04/16 12:10","price":5283},{"date":"1397/04/16 12:20","price":5400},{"date":"1397/04/16 12:30","price":5443},{"date":"1397/04/16 12:40","price":5418},{"date":"1397/04/16 12:50","price":5437},{"date":"1397/04/16 13:10","price":5441},{"date":"1397/04/16 13:20","price":5419},{"date":"1397/04/16 13:30","price":5400},{"date":"1397/04/16 13:40","price":5387},{"date":"1397/04/16 14:00","price":5393},{"date":"1397/04/16 14:10","price":5397},{"date":"1397/04/16 14:20","price":5419},{"date":"1397/04/16 14:40","price":5435},{"date":"1397/04/16 15:00","price":5445},{"date":"1397/04/16 15:20","price":5450},{"date":"1397/04/16 15:30","price":5482},{"date":"1397/04/16 15:40","price":5471},{"date":"1397/04/16 15:50","price":5467},{"date":"1397/04/16 16:00","price":5503},{"date":"1397/04/16 16:10","price":5493},{"date":"1397/04/16 16:20","price":5490},{"date":"1397/04/16 16:40","price":5455},{"date":"1397/04/16 16:50","price":5447},{"date":"1397/04/16 17:00","price":5443},{"date":"1397/04/16 17:20","price":5463},{"date":"1397/04/16 17:40","price":5456},{"date":"1397/04/16 17:50","price":5487},{"date":"1397/04/16 18:00","price":5480},{"date":"1397/04/16 18:20","price":5499},{"date":"1397/04/16 18:30","price":5480},{"date":"1397/04/16 18:40","price":5485},{"date":"1397/04/16 18:50","price":5467},{"date":"1397/04/16 19:00","price":5457},{"date":"1397/04/16 19:10","price":5476},{"date":"1397/04/16 19:40","price":5486},{"date":"1397/04/16 20:10","price":5470},{"date":"1397/04/16 20:20","price":5495},{"date":"1397/04/16 20:40","price":5480},{"date":"1397/04/16 21:20","price":5484}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398