کمترین: 
5741
بیشترین: 
5979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5958
زمان: 
4/16 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 تیر 1397 , 5958 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":5974},{"date":"1397/04/16 11:10","price":5803},{"date":"1397/04/16 11:50","price":5807},{"date":"1397/04/16 12:00","price":5761},{"date":"1397/04/16 12:10","price":5741},{"date":"1397/04/16 12:20","price":5868},{"date":"1397/04/16 12:30","price":5914},{"date":"1397/04/16 12:40","price":5887},{"date":"1397/04/16 12:50","price":5908},{"date":"1397/04/16 13:10","price":5912},{"date":"1397/04/16 13:20","price":5889},{"date":"1397/04/16 13:30","price":5868},{"date":"1397/04/16 13:40","price":5854},{"date":"1397/04/16 14:00","price":5860},{"date":"1397/04/16 14:10","price":5864},{"date":"1397/04/16 14:20","price":5889},{"date":"1397/04/16 14:40","price":5906},{"date":"1397/04/16 15:00","price":5916},{"date":"1397/04/16 15:20","price":5922},{"date":"1397/04/16 15:30","price":5957},{"date":"1397/04/16 15:40","price":5944},{"date":"1397/04/16 15:50","price":5940},{"date":"1397/04/16 16:00","price":5979},{"date":"1397/04/16 16:10","price":5969},{"date":"1397/04/16 16:20","price":5965},{"date":"1397/04/16 16:40","price":5927},{"date":"1397/04/16 16:50","price":5919},{"date":"1397/04/16 17:00","price":5920},{"date":"1397/04/16 17:10","price":5914},{"date":"1397/04/16 17:20","price":5936},{"date":"1397/04/16 17:40","price":5928},{"date":"1397/04/16 17:50","price":5962},{"date":"1397/04/16 18:00","price":5950},{"date":"1397/04/16 18:10","price":5954},{"date":"1397/04/16 18:20","price":5975},{"date":"1397/04/16 18:30","price":5954},{"date":"1397/04/16 18:40","price":5960},{"date":"1397/04/16 18:50","price":5940},{"date":"1397/04/16 19:00","price":5929},{"date":"1397/04/16 19:10","price":5950},{"date":"1397/04/16 19:40","price":5961},{"date":"1397/04/16 20:10","price":5944},{"date":"1397/04/16 20:20","price":5970},{"date":"1397/04/16 20:40","price":5954},{"date":"1397/04/16 21:20","price":5958}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398