کمترین: 
1689
بیشترین: 
1761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1753
زمان: 
4/16 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 16 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 1753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 10:20","price":1758},{"date":"1397/04/16 11:10","price":1708},{"date":"1397/04/16 11:50","price":1698},{"date":"1397/04/16 12:10","price":1689},{"date":"1397/04/16 12:20","price":1737},{"date":"1397/04/16 12:30","price":1740},{"date":"1397/04/16 12:40","price":1732},{"date":"1397/04/16 12:50","price":1738},{"date":"1397/04/16 13:10","price":1740},{"date":"1397/04/16 13:20","price":1733},{"date":"1397/04/16 13:30","price":1725},{"date":"1397/04/16 13:40","price":1722},{"date":"1397/04/16 14:00","price":1724},{"date":"1397/04/16 14:10","price":1725},{"date":"1397/04/16 14:20","price":1733},{"date":"1397/04/16 14:40","price":1738},{"date":"1397/04/16 15:00","price":1741},{"date":"1397/04/16 15:10","price":1746},{"date":"1397/04/16 15:20","price":1743},{"date":"1397/04/16 15:30","price":1753},{"date":"1397/04/16 15:40","price":1749},{"date":"1397/04/16 15:50","price":1748},{"date":"1397/04/16 16:00","price":1761},{"date":"1397/04/16 16:10","price":1756},{"date":"1397/04/16 16:20","price":1760},{"date":"1397/04/16 16:40","price":1744},{"date":"1397/04/16 16:50","price":1739},{"date":"1397/04/16 17:00","price":1742},{"date":"1397/04/16 17:10","price":1740},{"date":"1397/04/16 17:20","price":1747},{"date":"1397/04/16 17:40","price":1743},{"date":"1397/04/16 17:50","price":1755},{"date":"1397/04/16 18:00","price":1752},{"date":"1397/04/16 18:20","price":1758},{"date":"1397/04/16 18:30","price":1752},{"date":"1397/04/16 18:50","price":1748},{"date":"1397/04/16 19:00","price":1745},{"date":"1397/04/16 19:10","price":1751},{"date":"1397/04/16 19:40","price":1754},{"date":"1397/04/16 20:10","price":1749},{"date":"1397/04/16 20:20","price":1757},{"date":"1397/04/16 20:40","price":1751},{"date":"1397/04/16 20:50","price":1752},{"date":"1397/04/16 21:10","price":1753}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398