کمترین: 
111051
بیشترین: 
111636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
111051.0
زمان: 
4/16 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 16 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 تیر 1397 , 111051.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:50","price":111636.0},{"date":"1397/04/16 12:50","price":111293.0},{"date":"1397/04/16 13:00","price":111051.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398