کمترین: 
2525.4
بیشترین: 
2525.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2525.4
زمان: 
4/16 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 16 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 تیر 1397 , 2525.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":2525.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398