کمترین: 
68.2
بیشترین: 
68.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.2
زمان: 
4/16 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 16 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 تیر 1397 , 68.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":68.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398