کمترین: 
12955.3
بیشترین: 
12955.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12955.3
زمان: 
4/16 09:20
قیمت بات تایلند امروز 16 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 تیر 1397 , 12955.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":12955.3}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398