کمترین: 
3161.7
بیشترین: 
3161.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3161.7
زمان: 
4/16 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 تیر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 تیر 1397 , 3161.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":3161.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398