کمترین: 
11417.8
بیشترین: 
11417.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11417.8
زمان: 
4/16 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 16 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 تیر 1397 , 11417.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":11417.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398