کمترین: 
362.3
بیشترین: 
362.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
362.3
زمان: 
4/16 09:20
قیمت دینار عراق امروز 16 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 16 تیر 1397 , 362.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":362.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398