کمترین: 
11165.2
بیشترین: 
11165.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11165.2
زمان: 
4/16 09:20
قیمت ریال عمان امروز 16 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 تیر 1397 , 11165.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":11165.2}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398