کمترین: 
1179.5
بیشترین: 
1179.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1179.5
زمان: 
4/16 09:20
قیمت ریال قطر امروز 16 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 تیر 1397 , 1179.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/16 09:20","price":1179.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398